FAQ Methodologiewinkel


zoek op rubriek:
Uitleg.
Laatstgestelde vragen.
Stel een vraag.
MethodologieWiki
Weergave resultaten
2008-04-28
Beste meneer, mevrouw

Ik heb mijn analyses gedaan en ben bezig met de verwerking van de gegevens tot een leesbaar geheel. Ik heb voornamelijk gebruik gemaakt van non-parametrische toetsen, maar nou weet ik niet hoe ik dat weer moet geven.
Ik weet wel hoe ik bijvoorbeeld de Pearson correlatie moet weergeven: r=,403; p=,003; n=53,
maar hoe doe ik dat bij een Mann-Whitney of een Kruskal Wallis?
In een van de tabelletjes van een Kruskal Wallis staat bijvoorbeeld het volgende: Chi-square = 17,693; df = 8; Asymp. sig. = ,024. Hoe geef ik dit weer in mijn verslag? Hoe zit dat bij een Mann-Whitney?

Wat betekent die asymp. sig. eigenlijk bij een non-parametrische toets?

Bij voorbaat dank voor uw reactie!

Groetjes Marloes
Hallo Marloes,

Bij je verslaglegging geef je, meestal na je interpretatie/conclusie over een toetsresultaat, tussen haakjes weer wat de uitkomsten zijn van je analyse(s). Het is volgens mij gebruikelijk om bij elke analyse zowel de toetswaarde, de N(aantal proefpersonen) en de p-waarde(significantie) te vermelden. Bij de Mann-Whitney toets vermeld je als toetswaarde volgens mij de Z-waarde en bij de Kruskal Wallis de Chi-waarde en de vrijheidsgraden (omdat dit bij benadering een chi-kwadraatverdeling heeft bij een grote N) --> (X2(vrijheidsgraden) = ... , p= ...)
Een Asymp. Sign.-waarde wordt gebruikt wanneer er geen voorspellingen worden gedaan over hoe de groepen van elkaar verschillen. Als je bijv. alleen wilt toetsen of twee groepen van elkaar verschillen (en niet dat de ene groep hoger of lager scoort dan de andere groep), dan maak je gebruik van de Asymp. Sign.-waarde. Ik hoop dat ik je vraag zo goed heb beantwoord. Mochten er nog vragen zijn, ben je altijd van harte welkom in de winkel.

Groet, Jeannette