ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Hoofdpagina
  Registreer
 
Kalender
 
Regels voor gepast laboratorium gedrag
 
Verplichtingen van de Onderzoekers en Regels over Privacy
 
FAQs
 
  Vragen stellen
  Contact
Regels voor gepast laboratorium gedrag

1) Inschrijven in de deelnemersdatabank.
 • Alleen als je ingeschreven staat in de deelnemersdatabank kun je uitnodigingen ontvangen om deel te nemen aan studies.
 • Uitnodigingen en andere berichten worden verzonden via e-mail naar het door jou gespecificeerde e-mail adres.
 • Lees de regels die wij volgen en bevestig dat je ermee instemt.
 • Geef geen valse informatie.
 • Schrijf je niet meer dan ťťn keer in.
 • Je kunt je op elk moment uitschrijven.

2) Registreren voor een sessie.
 • Deelname is vrijwillig. Elke keer als je een uitnodiging ontvangt kun je op dat moment besluiten of je al dan niet deel wilt nemen aan de specifieke studie.
 • Als je deel wilt nemen moet je de link in de e-mail volgen, een sessie kiezen en je daarvoor registreren.
 • Registreer alleen voor een sessie als:
  • Je daadwerkelijk tijd hebt om deel te nemen. Mocht je onverwacht toch niet deel kunnen nemen aan het experiment (bijvoorbeeld door ziekte), informeer de desbetreffende onderzoeker dan zo snel mogelijk. Probeer dit op zijn minst 24 uur voor aanvang van de desbetreffende sessie te doen.
  • Je de taal waarin de studie wordt uitgevoerd voldoende beheerst. Informatie over de taal waarin de studie wordt uitgevoerd zal altijd in de uitnodiging verstrekt worden.
  • De uitnodiging oorspronkelijk naar jou was verzonden.
  • Standaard zul je een herinnering via e-mail ontvangen voor de sessie waarin je je hebt geregistreerd.

3) Verschijnen op de sessie.
 • Kom op tijd!
 • Als je geregistreerd bent, maar niet of te laat verschijnt:
  • Moeten de andere deelnemers op je wachten.
  • Kan het zijn dat de sessie geannuleerd wordt door een tekort aan deelnemers.
  • Kan het zijn dat andere deelnemers weggestuurd worden omdat er voor de meeste studies een specifiek aantal deelnemers per sessie nodig is.
 • Het is mogelijk dat je niet kan deelnemen (bijvoorbeeld door technische problemen of doordat er een bepaald aantal participanten nodig is).
 • Als je geregistreerd bent en op tijd verschijnt, ontvang je op zijn minst een bedrag van 5 euro.
 • Als we een bepaald aantal deelnemers nodig hebben, zullen de geregistreerde personen die als eerst verschijnen deelnemen.
 • Als je geregistreerd bent voor een sessie, maar niet op tijd verschijnt zonder de onderzoekers vooraf te informeren of achteraf een plausibele reden aan te dragen:
  • Zijn wij genoodzaakt dit te registreren in onze deelnemersdatabank.
  • Na drie keer zul je niet meer uitgenodigd worden voor experimenten.

4) Deelnemen volgens de instructies.
 • Volg tijdens de sessie de instructies van de onderzoeker zorgvuldig op.
 • Neem alle vragen in de studie serieus, ook de vragen die geen invloed hebben op het uitbetalingbedrag.
 • Bevestig na elke sessie het bedrag dat je hebt ontvangen door een bon te tekenen en deze bij de onderzoeker achter te laten. Dit is noodzakelijk voor de financiŽle controle door accountants van de universiteit. Wij hebben deze ondertekende bonnen nodig om aan te tonen dat het geld is gebruikt voor onderzoek. Deze bonnen worden nergens anders voor gebruikt dan aan te tonen dat het geld naar onderzoek is gegaan.
 • Verspreid geen informatie over de inhoud van het onderzoek aan mensen die deelnemen in latere sessies van dat onderzoek. Zulke informatie heeft geen invloed op de te ontvangen bedragen, maar kan de resultaten van de studie beÔnvloeden en daarmee het doel van de studie ondermijnen of de data zelfs onbruikbaar maken.
Verplichtingen van de Onderzoekers en Regels over Privacy

WIJ LEIDEN DEELNEMERS NOOIT OM DE TUIN.
Alle informatie die deelnemers krijgen tijdens onze studies is waar. Dit houdt in dat:
 • Wij leiden deelnemers nooit om de tuin. Als wij je bijvoorbeeld informeren dat een andere deelnemer een keuze maakt waarop jij kan reageren, dan is dit ook daadwerkelijk het geval.
 • We houden ons aan de gemaakte beloftes. Als we bijvoorbeeld een bepaalde uitbetaling beloven, dan zullen deelnemers deze uitbetaling ook daadwerkelijk ontvangen.
In het geval dat wij verantwoordelijk zijn voor een fout die in het nadeel is van de deelnemers, zullen wij de deelnemers hierover informeren en compenseren.

Het ontwerp, de uitvoering en de rapportage van ons onderzoek is in lijn met de geldende wetenschappelijke standaard en ethische principes.

Wij houden ons aan de voorwaardes van ons privacy beleid, zoals hieronder beschreven.DEELNEMERSDATABANK
De gegevens in de deelnemersdatabank worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van wetenschappelijke experimenten in het Sociologisch Laboratorium. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:
 • om deelnemers te informeren over nieuwe studies bij het Sociologisch Laboratorium (laboratorium- of internetexperimenten) en hen daarvoor uit te nodigen,
 • om een wetenschappelijk gemotiveerde keuze te maken van deelnemers voor bepaalde experimenten,
 • om het verschijnen of niet-verschijnen van geregistreerde deelnemers bij experimenten te kunnen administreren.
Er bestaat geen verbinding tussen de persoonlijke gegevens in de deelnemersdatabank en de data die tijdens experimenten wordt verzameld.

Iedere deelnemer kan te allen tijde besluiten dat hij of zij uit de deelnemersdatabank verwijderd wil worden, hierna zal desbetreffende deelnemer niet meer voor experimenten uitgenodigd worden.ONDERZOEK BIJ HET SOCIOLOGISCH LABORATORIUM
Bij de uitvoering van experimenten worden via de keuzes van deelnemers data gegenereerd.

Deze data worden op wetenschappelijke wijze gebruikt door medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen of onderzoekers waarmee wij samenwerken.

Deze data zijn altijd anoniem en kunnen niet aan een specifieke persoon gekoppeld worden. De deelname aan de experimenten is in die zin dus anoniem.

De gegenereerde anonieme data worden gebruikt voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen en het geven van presentaties. Deze eindproducten worden openbaar gemaakt.
Heb je de regels en het privacybeleid gelezen?
   Voor vragen, neem contact op met sociologie.onderzoek@rug.nl.