Topical

Sociology of Education (General)

Educational and Social Indicators

Social Capital and Social Cohesion

(Cross-Curricular) Competencies (in Comparative Perspective)

Central and Eastern Europe in Comparative Perspective

(Comparative) Social Stratification

Evaluation of Educational Policy

Other Themes and Research Issues

 

4. (Cross-Curricular) Competencies (in Comparative Perspective)

 

Marsh, H. W., K.-T. Hau, C. Artelt, J. Baumert, and J. L. Peschar. 2005. OECD's Brief Self-report Measure of Eductional Psychology's Most Useful Affective Constructs: Cross-cultural, Psychometric Comparisons Across 25 Countries. Educational Psychology Review (submitted): 1-60.

 

Peschar, J. L. 2005. Introduction to the Special of Educational Research and Evaluation on PISA. Educational Research and Evaluation (under review): 1-7.

 

Artelt, C., J. Baumert, N. Julius-McElvany, and J. L. Peschar. 2004. Das Lernen lernen. Voraussetzungen für lebensbegleitendes Lernen. Ergebnisse von PISA 2000. Paris: Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung , OECD. 1-148 p.

 

Peschar, J. L. 2004. Cross-Curricular Competencies. Development in a New Area of Education Outcome Indicators. In J. H. Moskowitz and M. Stephens, eds. Comparing Learning Outcomes: International Assessment and Education Policy. London: RoutledgeFarmer. 45-67.

 

Artelt, C., J. Baumert, N. Julius-McElvany, and J. L. Peschar. 2003. Learners for Life: Student Approaches to Learning. Results from PISA 2000. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. 1-133 p.

 

Dam, G. t., M. Volman, K. Westerbeek, P. Wolfram, G. Ledoux, and J. L. Peschar. 2003. Sociale competenties langs de meetlat. Het evalueren en meten van sociale competentie. Den Haag: Transferpunt Onderwijskansen. 1-222 p.

 

Peschar, J. L. 2003. "Learners for Life" Enkele resultaten van de PISA-studie naar leerstrategiëen, motivatie en bredere uitkomsten van het onderwijs. Didactief en School. 33: 23-25.

 

Peschar, J. L. 2003. Leren voor het leven.Welke aanpak hanteren leerlingen om te leren? Resultaten van PISA 2000. Parijs: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO. 1-26 p.

 

Peschar, J. L. and M. v. d. Wal. 2001. Waarom alleen rapportcijfers of diploma's? Alternatieven voor het meten van opbrengsten van het onderwijs. In A. B. Dijkstra, Sj. Karsten, R. Veenstra, and A. J. Visscher, eds. Het oog der natie. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. Assen: Van Gorcum. 95-109.

 

Dijkstra, A. B., J. P. v. Oudenhoven, and J. L. Peschar. 2000. Competenties als Sleutel? Op zoek naar aangrijpingspunten voor bevordering van sociale cohesie. Vernieuwing 1-12.

 

Peschar, J. L. 2000. Cross-Curricular Competencies. Developing a New Area of Educational Outcome Indicators. In A. B. Dijkstra, J. Dronkers, J. L. Peschar, and M. v. d. Wal, eds. Outcomes and Governance of Schooling. Hongkong: Dragon Press.

 

Peschar, J. L., R. Veenstra, and Molenaar Ivo W. 1999. Self Regulated Learning as a Cross-Curricular Competency. The Construction of Instruments in 22 Countries for the PISA Main Study 2000. Paris/ Washington DC: OECD/ American Institutes of Research AIR. 1-106 p.

 

Peschar, Jules L. and Molenaar Ivo W. Plan of Analysis of Self Regulated Learning as a Cross-Curricular Competency in The PISA Field Study. 1-27. 1999. Paris, OECD/PISA. Report

 

Funcke, J., Klieme, E., Ebach, J, Wal, Marieke van der, and Peschar, Jules L. Alternative Concepts and Tools.  1.-10. 1999. Heidelberg sept 1999. Generic

 

Wal, Marieke van der, Peschar, Jules L., Funcke, J., and Klieme, E. Problem Solving as a CrossCurricular Competency.  1-20. 1999. Groningen, Department of Sociology. Generic

 

Baumert, J., H. Fend, H. F. O'Neil, and J. L. Peschar. 1998. Prepared for Life Long Learning. Frame of Reference for the Measurement of Self-Regulated learning as a Cross-Curricular Competence (CCC) in the PISA Project . Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development OECD . 1-26 p.

 

Peschar, J. L. and S. Waslander. 1997. Prepared for Life.How to Measure Cross-Curricular Competencies?  Prčts pur l'Avenir.Comment mésurer des competences transdisciplinaires? (Bilingual). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 1-191 p.

 

Torney-Purta, Judith, Peschar, Jules L., and Waslander, Sietske. Continuities in studies in political socialisation crossnationally (Paper prepared for the International Society for the Study of Behaviuoral Development, Quebec City, Canada, August 1996).  1-12. 1996.  . Generic

 

Bongers, Y., J. Kleine, S. Waslander, and J. L. Peschar. 1996. Mag het ietsje meer zijn? De ontwikkeling van crosscurriculaire competenties in Nederland. Groningen: Vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Groningen. 1-100 p. Studie in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

 

Peschar, J. L. 1995. Measuring What Students Learn / Mésurer Les Résultats Scolaires. Part 2 of: Developing an Indicator of CrossCurricular Competencies (subject editor). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development/ Center for Educational Research and Innovation (OECD/CERI). 95-160.

 

Trier, U. P. and J. L. Peschar. 1995. Cross Curricular Competencies: Rationale and Strategy for a New Educational Indicator. In G. Phillips, A. Grisay, J. L. Peschar, and M. Granheim, eds. Measuring What Students Learn / Mesurer Les Résultats Scolaires (bilingual) . Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development/ Center for Educational Research and Innovation (OECD/CERI). 97-108.

 

Peschar, J. L. 1993. Prepared for Real Life. Establishing Indicators for NonCurriculum Bound Indicators (NOBS) in a Comparative Setting. Paper presented at the Meeting of Network A of the OECD/INES Project on Educational Indicators, February 1993, Vilamoura, Portugal. 1-8 + bijlagen.

 

Peschar, J. L. 1993. Educational Goals, the Curriculum and NonCurriculum Bound Objectives in OECD Countries. Paper presented at the Meeting of Network A of the OECD/INES Project on Educational Indicators, February 1993, Vilamoura, Portugal. 1-46.