Het 4C/ID-model: een tutorial
 
Home
Vaardigheden
analyse
Taakklassen
Leertaken
Ondersteunende
informatie
JIT
informatie
Deeltaak
oefening
De cursus
Afsluiting en
evaluatie
 
 
  Leertaken maken

Wanneer de taakklassen vastgesteld zijn moet aan elke taakklasse een set leertaken toegevoegd worden. Deze leertaken zijn realistische leersituaties die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Leertaken zijn in feite de opdrachten die een cursist moet uitvoeren in het leerproces. Belangrijk is dat de leertaken binnen een taakklasse niet verschillen in moeilijkheidsgraad. Zij moeten alle uitgevoerd kunnen worden op basis van dezelfde kennis en vaardigheden. De manier waarop leertaken gerangschikt worden is op basis van de ondersteuning die de cursist krijgt bij het uitvoeren ervan. In de eerste leertaak wordt de cursist intensief ondersteund bij de uitvoering, in de laatste leertaak weinig tot niet. Er zijn verschillende typen leertaken die allen in verschillende mate ondersteuning bieden. Enkele voorbeelden (op volgorde van weinig tot veel ingebouwde ondersteuning):
  • Uitgewerkt voorbeeld
  • Omgekeerd probleem
  • Imitatieprobleem
  • Doelvrij probleem
  • Aanvulprobleem
  • Conventioneel probleem
Voor de cursus Italiaans koken maken wij gebruik van het uitgewerkte voorbeeld, het omgekeerde probleem, het imitatieprobleem, het aanvul probleem en het conventionele probleem. Voor een uitgebreide omschrijving van deze typen leertaken en van het doelvrije probleem verwijs ik naar Janssen-Noordman en Van MerriŽnboer (2002).

Voor taakklasse 1 en taakklasse 2 is besloten om drie leertaken te maken, voor taakklasse 3 zijn er twee leertaken bedacht. Deze worden op de volgende pagina's toegelicht.
 
<< Vorige e-lecture Volgende >>